Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
 1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
  Loại bỏ thông báo

Cho hỏi phím tắt trong maya 2011 là gì ạ ?

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Bót, 31/5/13.

Lượt xem: 10,672

 1. Bót Thành viên cấp 2

  Cho hỏi phím tắt trong maya 2011 là gì ạ ?

  cho hỏi phím tắt trong maya 2011 là gì ạ ?chẳng hạn như D+C thì di chuyển tâm

  mọi ng giúp mình với
  thanks

  ...
 2. NetworkBlend

  NetworkBlend Thành viên cấp 2

  Shft+S+LMB: Hiện bảng tùy chọn dành cho Keyframes (Cut, copy, paste, …)
  Shft+S+MMB : Hiện bảng tùy chọn dành cho Tangents (Sline, Flat, Step, …)
  Shft+E : Chỉ key các thông số Rotate
  Shft+R : Chỉ key các thông số Scale
  Shft+W : Chỉ key các thông số Translate
  Alt+. : Đi tới 1 frame
  Alt+, : Đi lùi 1 frame
  Alt + V: play/stop animation
  Alt + Shft + V: trở về frame đầu tiên
  . : Đi tới keyframe tiếp theo
  , : Trở lại keyframe trước đó
  K + LMB + kéo chuột trên bảng graph editor để đi lại giữa các key mà không cần dùng timeline
  Alt + Shft + kéo chuột phải trong graph editor: chỉnh lại rộng/ cao curves

  GHI CHÚ:
  *Shft: Shift
  * LMB: chuột trái (left mouse button)
  * MMB: chuột giữa (middle mouse button)
  * RMB: chuột phải (right mouse button)
 3. Phước

  Phước Thành viên cấp 2

  Snapping Operations:

  Snap to curves c
  Snap to grids xSnap to points vMove, Rotate, Scale Tool snapping jMove, Rotate, Scale Tool relative snapping Shift+J

  Painting Operations:
  Flood with the current value Alt+fTurn Show Wireframe on/off Alt+a
  Turn Color Feedback on/off Alt+c
  Toggle Reflection on/off Alt+rArtisan Paint Operation marking menu u+LMBModify upper brush radius b
  Modify lower brush radius Shift+B
  Edit Paint Effects template brush settings Ctrl+b
  Modify Artisan brush Stamp Depth i
  Modify Max Displacement [1] m
  Modify Value n
  Switch to pick colour mode /
  Select cluster mode [2] '
  Open Paint Effects panel 8
  Poly Brush Tool marking menu o+LMB
  Poly UV Tool marking menu o+MMB

  [1] Of Sculpt Surfaces and Sculpt Polygons Tool
  [2] Of Paint Weights Tool

  Tumble, Track or Dolly:

  Tumble Tool Alt+LMB
  Track Tool Alt+MMB
  Dolly Tool Alt+RMB

  Display:
  Shading > Wireframe 4
  Shaded display 5
  Shaded and Textured display 6
  Lighting > Use All Lights 7
  Display Quality marking menu d+LMB
  Low Quality Display setting 1
  Medium Quality Display setting 2
  High Quality Display setting 3

  Displaying Objects (show, hide):
  Display > Hide > Hide Selection Ctrl+h
  Display > Show > Show Last Hidden Ctrl+Shift+H
  Display > Hide > Hide Unselected Objects Alt+h
  Show > Isolate Select > View Selected Shift+I

  Tool Operations:
  Complete current tool Return
  Abort current tool ~
  Enter tool Edit mode Insert
  Select Tool Shift menu+Q
  Component marking Shift menu+Q+LMB
  Select tool Alt+q
  Polygon marking menu Alt+q+LMB
  Mask marking menu q+LMB
  Move tool w
  Move tool marking menu w+LMB
  Rotate tool e
  Rotate tool marking menu e+LMB
  Scale tool r
  Scale tool marking menu r+LMB
  Show manipulator tool t
  Select last used tool [3] y
  Snap Move, Rotate, Scale tool j
  Increase manipulator size = or +
  Decrease manipulator size -

  [3] Excluding Select, Move, Rotate and Scale

  Animation Operations:

  Animate > Set key s
  Insert Keys tool [4] i
  Keyframe marking menu Shift+S+LMB
  Tangent marking menu Shift+S+MMB
  Set key for Rotate Shift+E
  Ser key for Scale Shift+R
  Set key for Translate Shift+W
  Cycle handle stiky state (for IK handles) Alt+s

  [4] For Graph Editor

  Playback Control:

  Move forward one frame Alt+.
  Move backward one frame Alt+,
  Go to Next key .
  Go to previous key ,
  Turn Playback on/off Alt+v
  Go to Min Frame Alt+Shift+v

  Hotbox Display:
  Hotbox Space
  Default Hotbox Style [5] Alt+m

  [5] Zones and Menus Rows

  Window and View Operations:

  Toogle Attribute Editor and Channel Box Crtl+a
  Frame all in active panel a
  History Operations marking menu a+LMB
  Frame All in all views Shift+A
  Frame selected in active panel f
  Frame selected in all views Shift+F
  Redo view change ]
  Undo view change [
  Set keyboard focus to command line `
  Set keyboard focus to numeric input line Alt+`
  Help > Contents and Search F1

  Moving Selected Objects:

  Move up one pixel Alt+Up arrow
  Move down one pixel Alt+Down arrow
  Move left one pixel Alt+Left arrow
  Move right one pixel Alt+Right arrow

  Traversing the Hierarchy:

  Walk up the current hierarchy Up arrow
  Walk down current hierarchy Down arrow
  Walk left current hierarchy Left arrow
  Walk right current hierarchy Right arrow

  Modeling Operations:
  Display coarser Sub-d level Crtl+Up arrow
  Select/refine Sub-d component Crtl+Down arrow
  Convert poly selection to Vertices Crtl+F9
  Convert poly selction to Edges Crtl+F10
  Covert poly selection to Faces Crtl+F11
  Convert poly selction to UVs Crtl+F12

  File Operations:

  File > New Scene Ctrl+n
  File > Open Scene Ctrl+o
  File > Save Scene Ctrl+s
  File > Exit Ctrl+q

  Selecting Menus:


  Show/Hide main menu bar Ctrl+m
  Show/Hide panel menu bar Shift+m
  Menu Set marking menu h+LMB
  Show Animationmenu set F2
  Show Modeling menu set F3
  Show Dynamics menu set F4
  Show Rendering menu set F5

  Edit Operations:

  Edit > Undo z or Ctrl+z
  Edit > Redo Shift+z
  Edit > Repeat g
  Repeat command at mouse position Shift+G
  Edit > Duplicate Ctrl+d
  Edit > Duplicate with Transform Shift+D
  Edit > Group Crtl+g
  Edit > Parent p
  Edit > Unparent Shift+P
  Edit > Cut Crtl+x
  Edit > Copy Crtl+c
  Edit > Paste Ctrl+v

  Selecting Objects & Components:

  Switching between Objevt and Component Editing F8
  Select Polygon and Subdivision Surface Vertices F9
  Select Polygon and Subdivision Surface Edges F10
  Select Polygon and Subdivision Surface Faces F11
  Select Polygon and Subdivision Surface UVs F12
  Select next intermediate onject Ctrl+i
  Select Polygon Vertex/Faces Alt+F9
  Shrink polygon selection region <
  Grow polygon selection region >
 4. heron0999999

  heron0999999 Mới đăng kí

  Cho mình hỏi 2 vấn đề :
  1. Mình bấm "S" xong giao diện X,Y,Z,.. của Maya bị tô đỏ toàn bộ. Nếu mình muốn cho nó trở lại bình thường thì làm sao vậy bạn?
  2. Màn hình của mình không có khối hộp hiển thị gốc quay Trục X,Y,X... Mình bấm phím tắt nào để hiển thị lên vậy bạn'
  QLJrXCG.jpg
  Minh cám ơn

Ủng hộ diễn đàn