Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
 1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
  Loại bỏ thông báo

[JavaScript] Tuyết rơi :">

Chủ đề thuộc danh mục 'HTML - CSS - JS - PHP - ASP' được đăng bởi banbaonylong, 24/11/12.

Lượt xem: 6,947

 1. banbaonylong Ko phải assmin

  Rảnh rỗi sinh nông nổi, ngồi mò cái js tuyết rơi :">

  PHP:
  var snowsrc="img/snow.gif"
    
  // number of snow to render
    
  var no 10;
    
  // snow should disappear after x seconds (0=never):
    
  var hidesnowtime 0;
    
  // the number of snow should drop down before fading ("windowheight" or "pageheight")
    
  var snowdistance "pageheight";

    var 
  ie4up = (document.all) ? 0;
    var 
  ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 0;

      function 
  iecompattest(){
      return (
  document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement document.body
      
  }

    var 
  dxxpyp;    // coordinate and position variables
    
  var amstxsty;  // amplitude and step variables
    
  var idoc_width 800doc_height 600
    
    if (
  ns6up) {
      
  doc_width self.innerWidth;
      
  doc_height self.innerHeight;
    } else if (
  ie4up) {
      
  doc_width iecompattest().clientWidth;
      
  doc_height iecompattest().clientHeight;
    }

    
  dx = new Array();
    
  xp = new Array();
    
  yp = new Array();
    
  am = new Array();
    
  stx = new Array();
    
  sty = new Array();
    
  snowsrc=(snowsrc.indexOf("testervuphan.somee.com")!=-1)? "snow.gif" snowsrc
    
  for (0no; ++ i) {  
      
  dx[i] = 0;                        // set coordinate variables
      
  xp[i] = Math.random()*(doc_width-50);  // set position variables
      
  yp[i] = Math.random()*doc_height;
      
  am[i] = Math.random()*20;         // set amplitude variables
      
  stx[i] = 0.02 Math.random()/10// set step variables
      
  sty[i] = 0.7 Math.random();     // set step variables
          
  if (ie4up||ns6up) {
        if (
  == 0) {
          
  document.write("<div id=\"dot"+"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://testervuphan.somee.com\img\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/a><\/div>");
        } else {
          
  document.write("<div id=\"dot"+"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");
        }
      }
    }

    function 
  snowIE_NS6() {  // IE and NS6 main animation function
      
  doc_width ns6up?window.innerWidth-10 iecompattest().clientWidth-10;
          
  doc_height=(window.innerHeight && snowdistance=="windowheight")? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance=="windowheight")?  iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance=="pageheight")? iecompattest().scrollHeight iecompattest().offsetHeight;
      for (
  0no; ++ i) {  // iterate for every dot
        
  yp[i] += sty[i];
        if (
  yp[i] > doc_height-50) {
          
  xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
          
  yp[i] = 0;
          
  stx[i] = 0.02 Math.random()/10;
          
  sty[i] = 0.7 Math.random();
        }
        
  dx[i] += stx[i];
        
  document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+"px";
        
  document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i])+"px";  
      }
      
  snowtimer=setTimeout("snowIE_NS6()"10);
    }

      function 
  hidesnow(){
          if (
  window.snowtimerclearTimeout(snowtimer)
          for (
  i=0i<noi++) document.getElementById("dot"+i).style.visibility="hidden"
      
  }
          

  if (
  ie4up||ns6up){
      
  snowIE_NS6();
          if (
  hidesnowtime>0)
          
  setTimeout("hidesnow()"hidesnowtime*1000)
          }
  full script nhé, các bạn chèn vào web bằng tag <script> trực tiếp hay scr đều chạy :D
  ảnh "tuyết" thì mình dùng: [​IMG](bỏ vào thư mục website/img....hay các bạn có thể sửa tùy thích lại biến snowsrc ngay dòng đầu tiên của script)

  Demo: http://testervuphan.somee.com/WinterEffect.html

  ...
 2. chipxinh2310

  chipxinh2310 Thành viên cấp 4

  Đã like nhé bác.....
  Này thì tuyết rơi
  :)) [​IMG]
  coang_92 thích bài viết này
 3. banbaonylong

  banbaonylong Ko phải assmin

  ảnh cháu mà load cả page thì nặng lắm :D
  chipxinh2310 thích bài viết này
 4. Phạm Hữu Dư

  Phạm Hữu Dư phamhuudu.com Ban quản trị

  Sắp tới chắc phải trang trí forum cho có ko khí mùa đông nhỉ :D
  trucit92tienhoang195 thích bài viết này.
 5. banbaonylong

  banbaonylong Ko phải assmin

  làm kiểu tuyết độc độc á ;;)
  chipxinh2310 thích bài viết này
 6. Phạm Hữu Dư

  Phạm Hữu Dư phamhuudu.com Ban quản trị

  Cái script này nó sao sao ấy, mới xem bên của Nguyên Lê thấy kiểu đó ok đấy, nhẹ nhẹ :D
 7. banbaonylong

  banbaonylong Ko phải assmin

  script tui đơn giản mà :((

  PHP:
  /** @license
  * DHTML Snowstorm! JavaScript-based Snow for web pages
  * --------------------------------------------------------
  * Version 1.43.20111201 (Previous rev: 1.42.20111120)
  * Copyright (c) 2007, Scott Schiller. All rights reserved.
  * Code provided under the BSD License:
  * http://schillmania.com/projects/snowstorm/license.txt
  */
   
  /*global window, document, navigator, clearInterval, setInterval */
  /*jslint white: false, onevar: true, plusplus: false, undef: true, nomen: true, eqeqeq: true, bitwise: true, regexp: true, newcap: true, immed: true */
   
  var snowStorm = (function(windowdocument) {
   
    
  // --- common properties ---
   
    
  this.autoStart true;          // Whether the snow should start automatically or not.
    
  this.flakesMax 128;          // Limit total amount of snow made (falling + sticking)
    
  this.flakesMaxActive 64;      // Limit amount of snow falling at once (less = lower CPU use)
    
  this.animationInterval 33;    // Theoretical "miliseconds per frame" measurement. 20 = fast + smooth, but high CPU use. 50 = more conservative, but slower
    
  this.excludeMobile true;      // Snow is likely to be bad news for mobile phones' CPUs (and batteries.) By default, be nice.
    
  this.flakeBottom null;        // Integer for Y axis snow limit, 0 or null for "full-screen" snow effect
    
  this.followMouse true;        // Snow movement can respond to the user's mouse
    
  this.snowColor '#fff';        // Don't eat (or use?) yellow snow.
    
  this.snowCharacter '&bull;';  // &bull; = bullet, &middot; is square on some systems etc.
    
  this.snowStick true;          // Whether or not snow should "stick" at the bottom. When off, will never collect.
    
  this.targetElement null;      // element which snow will be appended to (null = document.body) - can be an element ID eg. 'myDiv', or a DOM node reference
    
  this.useMeltEffect true;      // When recycling fallen snow (or rarely, when falling), have it "melt" and fade out if browser supports it
    
  this.useTwinkleEffect false;  // Allow snow to randomly "flicker" in and out of view while falling
    
  this.usePositionFixed false;  // true = snow does not shift vertically when scrolling. May increase CPU load, disabled by default - if enabled, used only where supported
   
    // --- less-used bits ---
   
    
  this.freezeOnBlur true;      // Only snow when the window is in focus (foreground.) Saves CPU.
    
  this.flakeLeftOffset 0;      // Left margin/gutter space on edge of container (eg. browser window.) Bump up these values if seeing horizontal scrollbars.
    
  this.flakeRightOffset 0;      // Right margin/gutter space on edge of container
    
  this.flakeWidth 8;            // Max pixel width reserved for snow element
    
  this.flakeHeight 8;          // Max pixel height reserved for snow element
    
  this.vMaxX 5;                // Maximum X velocity range for snow
    
  this.vMaxY 4;                // Maximum Y velocity range for snow
    
  this.zIndex 0;                // CSS stacking order applied to each snowflake
   
    // --- End of user section ---
   
    
  var thisstorm thisi,
    
  // UA sniffing and backCompat rendering mode checks for fixed position, etc.
    
  isIE navigator.userAgent.match(/msie/i),
    
  isIE6 navigator.userAgent.match(/msie 6/i),
    
  isWin98 navigator.appVersion.match(/windows 98/i),
    
  isMobile navigator.userAgent.match(/mobile|opera m(ob|in)/i),
    
  isBackCompatIE = (isIE && document.compatMode === 'BackCompat'),
    
  noFixed = (isMobile || isBackCompatIE || isIE6),
    
  screenX nullscreenX2 nullscreenY nullscrollY nullvRndX nullvRndY null,
    
  windOffset 1,
    
  windMultiplier 2,
    
  flakeTypes 6,
    
  fixedForEverything false,
    
  opacitySupported = (function(){
      try {
        
  document.createElement('div').style.opacity '0.5';
      } catch(
  e) {
        return 
  false;
      }
      return 
  true;
    }()),
    
  didInit false,
    
  docFrag document.createDocumentFragment();
   
    
  this.timers = [];
    
  this.flakes = [];
    
  this.disabled false;
    
  this.active false;
    
  this.meltFrameCount 20;
    
  this.meltFrames = [];
   
    
  this.events = (function() {
   
      var 
  old = (!window.addEventListener && window.attachEvent), slice = Array.prototype.slice,
      
  evt = {
        
  add: (old?'attachEvent':'addEventListener'),
        
  remove: (old?'detachEvent':'removeEventListener')
      };
   
      function 
  getArgs(oArgs) {
        var 
  args slice.call(oArgs), len args.length;
        if (
  old) {
          
  args[1] = 'on' args[1]; // prefix
          
  if (len 3) {
            
  args.pop(); // no capture
          
  }
        } else if (
  len === 3) {
          
  args.push(false);
        }
        return 
  args;
      }
   
      function 
  apply(argssType) {
        var 
  element args.shift(),
            
  method = [evt[sType]];
        if (
  old) {
          
  element[method](args[0], args[1]);
        } else {
          
  element[method].apply(elementargs);
        }
      }
   
      function 
  addEvent() {
        
  apply(getArgs(arguments), 'add');
      }
   
      function 
  removeEvent() {
        
  apply(getArgs(arguments), 'remove');
      }
   
      return {
        
  addaddEvent,
        
  removeremoveEvent
      
  };
   
    }());
   
    function 
  rnd(n,min) {
      if (
  isNaN(min)) {
        
  min 0;
      }
      return (
  Math.random()*n)+min;
    }
   
    function 
  plusMinus(n) {
      return (
  parseInt(rnd(2),10)===1?n*-1:n);
    }
   
    
  this.randomizeWind = function() {
      var 
  i;
      
  vRndX plusMinus(rnd(s.vMaxX,0.2));
      
  vRndY rnd(s.vMaxY,0.2);
      if (
  this.flakes) {
        for (
  i=0i<this.flakes.lengthi++) {
          if (
  this.flakes[i].active) {
            
  this.flakes[i].setVelocities();
          }
        }
      }
    };
   
    
  this.scrollHandler = function() {
      var 
  i;
      
  // "attach" snowflakes to bottom of window if no absolute bottom value was given
      
  scrollY = (s.flakeBottom?0:parseInt(window.scrollY||document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop,10));
      if (
  isNaN(scrollY)) {
        
  scrollY 0// Netscape 6 scroll fix
      
  }
      if (!
  fixedForEverything && !s.flakeBottom && s.flakes) {
        for (
  i=s.flakes.lengthi--;) {
          if (
  s.flakes[i].active === 0) {
            
  s.flakes[i].stick();
          }
        }
      }
    };
   
    
  this.resizeHandler = function() {
      if (
  window.innerWidth || window.innerHeight) {
        
  screenX window.innerWidth-16-s.flakeRightOffset;
        
  screenY = (s.flakeBottom?s.flakeBottom:window.innerHeight);
      } else {
        
  screenX = (document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth||document.body.scrollWidth)-(!isIE?8:0)-s.flakeRightOffset;
        
  screenY s.flakeBottom?s.flakeBottom:(document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight||document.body.scrollHeight);
      }
      
  screenX2 parseInt(screenX/2,10);
    };
   
    
  this.resizeHandlerAlt = function() {
      
  screenX s.targetElement.offsetLeft+s.targetElement.offsetWidth-s.flakeRightOffset;
      
  screenY s.flakeBottom?s.flakeBottom:s.targetElement.offsetTop+s.targetElement.offsetHeight;
      
  screenX2 parseInt(screenX/2,10);
    };
   
    
  this.freeze = function() {
      
  // pause animation
      
  var i;
      if (!
  s.disabled) {
        
  s.disabled 1;
      } else {
        return 
  false;
      }
      for (
  i=s.timers.lengthi--;) {
        
  clearInterval(s.timers[i]);
      }
    };
   
    
  this.resume = function() {
      if (
  s.disabled) {
        
  s.disabled 0;
      } else {
        return 
  false;
      }
      
  s.timerInit();
    };
   
    
  this.toggleSnow = function() {
      if (!
  s.flakes.length) {
        
  // first run
        
  s.start();
      } else {
        
  s.active = !s.active;
        if (
  s.active) {
          
  s.show();
          
  s.resume();
        } else {
          
  s.stop();
          
  s.freeze();
        }
      }
    };
   
    
  this.stop = function() {
      var 
  i;
      
  this.freeze();
      for (
  i=this.flakes.lengthi--;) {
        
  this.flakes[i].o.style.display 'none';
      }
      
  s.events.remove(window,'scroll',s.scrollHandler);
      
  s.events.remove(window,'resize',s.resizeHandler);
      if (
  s.freezeOnBlur) {
        if (
  isIE) {
          
  s.events.remove(document,'focusout',s.freeze);
          
  s.events.remove(document,'focusin',s.resume);
        } else {
          
  s.events.remove(window,'blur',s.freeze);
          
  s.events.remove(window,'focus',s.resume);
        }
      }
    };
   
    
  this.show = function() {
      var 
  i;
      for (
  i=this.flakes.lengthi--;) {
        
  this.flakes[i].o.style.display 'block';
      }
    };
   
    
  this.SnowFlake = function(parent,type,x,y) {
      var 
  thisstorm parent;
      
  this.type type;
      
  this.x||parseInt(rnd(screenX-20),10);
      
  this.= (!isNaN(y)?y:-rnd(screenY)-12);
      
  this.vX null;
      
  this.vY null;
      
  this.vAmpTypes = [1,1.2,1.4,1.6,1.8]; // "amplification" for vX/vY (based on flake size/type)
      
  this.vAmp this.vAmpTypes[this.type];
      
  this.melting false;
      
  this.meltFrameCount storm.meltFrameCount;
      
  this.meltFrames storm.meltFrames;
      
  this.meltFrame 0;
      
  this.twinkleFrame 0;
      
  this.active 1;
      
  this.fontSize = (10+(this.type/5)*10);
      
  this.document.createElement('div');
      
  this.o.innerHTML storm.snowCharacter;
      
  this.o.style.color storm.snowColor;
      
  this.o.style.position = (fixedForEverything?'fixed':'absolute');
      
  this.o.style.width storm.flakeWidth+'px';
      
  this.o.style.height storm.flakeHeight+'px';
      
  this.o.style.fontFamily 'arial,verdana';
      
  this.o.style.cursor 'default';
      
  this.o.style.overflow 'hidden';
      
  this.o.style.fontWeight 'normal';
      
  this.o.style.zIndex storm.zIndex;
      
  docFrag.appendChild(this.o);
   
      
  this.refresh = function() {
        if (
  isNaN(s.x) || isNaN(s.y)) {
          
  // safety check
          
  return false;
        }
        
  s.o.style.left s.x+'px';
        
  s.o.style.top s.y+'px';
      };
   
      
  this.stick = function() {
        if (
  noFixed || (storm.targetElement !== document.documentElement && storm.targetElement !== document.body)) {
          
  s.o.style.top = (screenY+scrollY-storm.flakeHeight)+'px';
        } else if (
  storm.flakeBottom) {
          
  s.o.style.top storm.flakeBottom+'px';
        } else {
          
  s.o.style.display 'none';
          
  s.o.style.top 'auto';
          
  s.o.style.bottom '0px';
          
  s.o.style.position 'fixed';
          
  s.o.style.display 'block';
        }
      };
   
      
  this.vCheck = function() {
        if (
  s.vX>=&& s.vX<0.2) {
          
  s.vX 0.2;
        } else if (
  s.vX<&& s.vX>-0.2) {
          
  s.vX = -0.2;
        }
        if (
  s.vY>=&& s.vY<0.2) {
          
  s.vY 0.2;
        }
      };
   
      
  this.move = function() {
        var 
  vX s.vX*windOffsetyDiff;
        
  s.+= vX;
        
  s.+= (s.vY*s.vAmp);
        if (
  s.>= screenX || screenX-s.storm.flakeWidth) { // X-axis scroll check
          
  s.0;
        } else if (
  vX && s.x-storm.flakeLeftOffset < -storm.flakeWidth) {
          
  s.screenX-storm.flakeWidth-1// flakeWidth;
        
  }
        
  s.refresh();
        
  yDiff screenY+scrollY-s.y;
        if (
  yDiff<storm.flakeHeight) {
          
  s.active 0;
          if (
  storm.snowStick) {
            
  s.stick();
          } else {
            
  s.recycle();
          }
        } else {
          if (
  storm.useMeltEffect && s.active && s.type && !s.melting && Math.random()>0.998) {
            
  // ~1/1000 chance of melting mid-air, with each frame
            
  s.melting true;
            
  s.melt();
            
  // only incrementally melt one frame
            // s.melting = false;
          
  }
          if (
  storm.useTwinkleEffect) {
            if (!
  s.twinkleFrame) {
              if (
  Math.random()>0.9) {
                
  s.twinkleFrame parseInt(Math.random()*20,10);
              }
            } else {
              
  s.twinkleFrame--;
              
  s.o.style.visibility = (s.twinkleFrame && s.twinkleFrame%2===0?'hidden':'visible');
            }
          }
        }
      };
   
      
  this.animate = function() {
        
  // main animation loop
        // move, check status, die etc.
        
  s.move();
      };
   
      
  this.setVelocities = function() {
        
  s.vX vRndX+rnd(storm.vMaxX*0.12,0.1);
        
  s.vY vRndY+rnd(storm.vMaxY*0.12,0.1);
      };
   
      
  this.setOpacity = function(o,opacity) {
        if (!
  opacitySupported) {
          return 
  false;
        }
        
  o.style.opacity opacity;
      };
   
      
  this.melt = function() {
        if (!
  storm.useMeltEffect || !s.melting) {
          
  s.recycle();
        } else {
          if (
  s.meltFrame s.meltFrameCount) {
            
  s.setOpacity(s.o,s.meltFrames[s.meltFrame]);
            
  s.o.style.fontSize s.fontSize-(s.fontSize*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px';
            
  s.o.style.lineHeight storm.flakeHeight+2+(storm.flakeHeight*0.75*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px';
            
  s.meltFrame++;
          } else {
            
  s.recycle();
          }
        }
      };
   
      
  this.recycle = function() {
        
  s.o.style.display 'none';
        
  s.o.style.position = (fixedForEverything?'fixed':'absolute');
        
  s.o.style.bottom 'auto';
        
  s.setVelocities();
        
  s.vCheck();
        
  s.meltFrame 0;
        
  s.melting false;
        
  s.setOpacity(s.o,1);
        
  s.o.style.padding '0px';
        
  s.o.style.margin '0px';
        
  s.o.style.fontSize s.fontSize+'px';
        
  s.o.style.lineHeight = (storm.flakeHeight+2)+'px';
        
  s.o.style.textAlign 'center';
        
  s.o.style.verticalAlign 'baseline';
        
  s.parseInt(rnd(screenX-storm.flakeWidth-20),10);
        
  s.parseInt(rnd(screenY)*-1,10)-storm.flakeHeight;
        
  s.refresh();
        
  s.o.style.display 'block';
        
  s.active 1;
      };
   
      
  this.recycle(); // set up x/y coords etc.
      
  this.refresh();
   
    };
   
    
  this.snow = function() {
      var 
  active 0used 0waiting 0flake nulli;
      for (
  i=s.flakes.lengthi--;) {
        if (
  s.flakes[i].active === 1) {
          
  s.flakes[i].move();
          
  active++;
        } else if (
  s.flakes[i].active === 0) {
          
  used++;
        } else {
          
  waiting++;
        }
        if (
  s.flakes[i].melting) {
          
  s.flakes[i].melt();
        }
      }
      if (
  active<s.flakesMaxActive) {
        
  flake s.flakes[parseInt(rnd(s.flakes.length),10)];
        if (
  flake.active === 0) {
          
  flake.melting true;
        }
      }
    };
   
    
  this.mouseMove = function(e) {
      if (!
  s.followMouse) {
        return 
  true;
      }
      var 
  parseInt(e.clientX,10);
      if (
  x<screenX2) {
        
  windOffset = -windMultiplier+(x/screenX2*windMultiplier);
      } else {
        
  -= screenX2;
        
  windOffset = (x/screenX2)*windMultiplier;
      }
    };
   
    
  this.createSnow = function(limit,allowInactive) {
      var 
  i;
      for (
  i=0i<limiti++) {
        
  s.flakes[s.flakes.length] = new s.SnowFlake(s,parseInt(rnd(flakeTypes),10));
        if (
  allowInactive || i>s.flakesMaxActive) {
          
  s.flakes[s.flakes.length-1].active = -1;
        }
      }
      
  storm.targetElement.appendChild(docFrag);
    };
   
    
  this.timerInit = function() {
      
  s.timers = (!isWin98?[setInterval(s.snow,s.animationInterval)]:[setInterval(s.snow,s.animationInterval*3),setInterval(s.snow,s.animationInterval)]);
    };
   
    
  this.init = function() {
      var 
  i;
      for (
  i=0i<s.meltFrameCounti++) {
        
  s.meltFrames.push(1-(i/s.meltFrameCount));
      }
      
  s.randomizeWind();
      
  s.createSnow(s.flakesMax); // create initial batch
      
  s.events.add(window,'resize',s.resizeHandler);
      
  s.events.add(window,'scroll',s.scrollHandler);
      if (
  s.freezeOnBlur) {
        if (
  isIE) {
          
  s.events.add(document,'focusout',s.freeze);
          
  s.events.add(document,'focusin',s.resume);
        } else {
          
  s.events.add(window,'blur',s.freeze);
          
  s.events.add(window,'focus',s.resume);
        }
      }
      
  s.resizeHandler();
      
  s.scrollHandler();
      if (
  s.followMouse) {
        
  s.events.add(isIE?document:window,'mousemove',s.mouseMove);
      }
      
  s.animationInterval Math.max(20,s.animationInterval);
      
  s.timerInit();
    };
   
    
  this.start = function(bFromOnLoad) {
      if (!
  didInit) {
        
  didInit true;
      } else if (
  bFromOnLoad) {
        
  // already loaded and running
        
  return true;
      }
      if (
  typeof s.targetElement === 'string') {
        var 
  targetID s.targetElement;
        
  s.targetElement document.getElementById(targetID);
        if (!
  s.targetElement) {
          throw new 
  Error('Snowstorm: Unable to get targetElement "'+targetID+'"');
        }
      }
      if (!
  s.targetElement) {
        
  s.targetElement = (!isIE?(document.documentElement?document.documentElement:document.body):document.body);
      }
      if (
  s.targetElement !== document.documentElement && s.targetElement !== document.body) {
        
  s.resizeHandler s.resizeHandlerAlt// re-map handler to get element instead of screen dimensions
      
  }
      
  s.resizeHandler(); // get bounding box elements
      
  s.usePositionFixed = (s.usePositionFixed && !noFixed); // whether or not position:fixed is supported
      
  fixedForEverything s.usePositionFixed;
      if (
  screenX && screenY && !s.disabled) {
        
  s.init();
        
  s.active true;
      }
    };
   
    function 
  doDelayedStart() {
      
  window.setTimeout(function() {
        
  s.start(true);
      }, 
  20);
      
  // event cleanup
      
  s.events.remove(isIE?document:window,'mousemove',doDelayedStart);
    }
   
    function 
  doStart() {
      if (!
  s.excludeMobile || !isMobile) {
        if (
  s.freezeOnBlur) {
          
  s.events.add(isIE?document:window,'mousemove',doDelayedStart);
        } else {
          
  doDelayedStart();
        }
      }
      
  // event cleanup
      
  s.events.remove(window'load'doStart);
    }
   
    
  // hooks for starting the snow
    
  if (s.autoStart) {
      
  s.events.add(window'load'doStartfalse);
    }
   
    return 
  this;
   
  }(
  windowdocument));
 8. chipxinh2310

  chipxinh2310 Thành viên cấp 4

  Càng độc càng tốt ;))
 9. quangpro1610

  quangpro1610 Thành viên cấp 2

  Thank Ad nhé, có đồ trang trí blog dịp Noel rồi, cái này load cũng khá nhẹ :D
 10. Đoilơ ViệtDesigner

  Đoilơ ViệtDesigner Thành viên cấp 5

  Học cái như anh thì bắt đầu học từ đâu cho dễ,cách học nào cho dễ vào não nhất hả anh,.sang năm em mới học chuyên ngành cntt mà giờ thấy vu vơ ngu ngơ lơ tơ mơ quá,.em muốn học trước ToT,em gà mờ cực :-<
  Tính học cntt để sau ra lập trình thiết kế web,.nghe thì oai lắm chứ giờ đang ngâu hơn con trâu :-<
 11. banbaonylong

  banbaonylong Ko phải assmin

  http://www.w3schools.com/
  học 3 ngôn ngữ...theo mảng web dev
  • PHP ===> thông dụng nhất nhưng bảo mật kém nhất (đa số 4rum, blog, web công ty v.v... là PHP)
  • C# ===> ASP.net, MVC ===> dễ code, bảo mật khá (đa số các tờ báo lớn đều là nền ASP :"> như tuoitre, vnexpress, thanhnien... or các trang mua bán cần bảo mật cao như nhommua)
  • Java ===> JSP, JSM ===> rất mệt, code khó, bảo mật cực tốt (đa số các web server nội bộ các công ty lớn đều là java như viettel, mobifone...)
 12. Đoilơ ViệtDesigner

  Đoilơ ViệtDesigner Thành viên cấp 5

  Thế thì em sẽ chọn 1 trong 3 cái để học hay là phải học cả 3,.em quyết tâm muốn làm lập trình viên từ hồi đầu lớp 12 kìa,.nhưng mà đến giờ vẫn ngu,chưa biết gì :-<
  Quyết tâm lớn nên sẽ chăm chỉ học rồi,chỉ là chưa biết bắt đầu từ đâu.
 13. banbaonylong

  banbaonylong Ko phải assmin

  cả 3 :v
 14. Đoilơ ViệtDesigner

  Đoilơ ViệtDesigner Thành viên cấp 5

  Trời,.thế bắt đầu là php trước,.thì cụ thể là học ở các lớp dạy ngoài,.hay là học trên mạng,.và bắt đầu học từ đâu anh.
 15. banbaonylong

  banbaonylong Ko phải assmin

  w3school á =.=
 16. Đoilơ ViệtDesigner

  Đoilơ ViệtDesigner Thành viên cấp 5

  Nhưng mà cả cái dãy html đấy thì bắt đầu học từng tag từ trên xuống hả anh,.mọi hôm em tải 6 cái video về hướng dẫn cơ bản về html như chèn nhạc rồi video rồi tùm lum
 17. banbaonylong

  banbaonylong Ko phải assmin

  =)) cài dreamweaver vào mà gõ...dễ học mà :P
 18. Đoilơ ViệtDesigner

  Đoilơ ViệtDesigner Thành viên cấp 5

  Hờ,.em đang làm cái sub + vietsub + kara cho bài don't judge me mất nhiều time quá,.anh cho em xin cái yahoo mai mốt em làm sub xong em hỏi anh nhiều cái :D
 19. banbaonylong

  banbaonylong Ko phải assmin

  =)) wởn ta, yahoo: darkmoonblue
 20. Trung Pack

  Trung Pack Thành viên cấp 2

  mấy bác chắc là dân chuyên bên shop à , mình chỉ thích pts nhưng ko hiểu cái bange chữ trên kia làm sao mà ra tuyết :(

Ủng hộ diễn đàn