Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
 1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
  Loại bỏ thông báo

Lỗi tắt máy đột ngột của Macbook Pro khi sử dụng máy ảo vmware

Chủ đề thuộc danh mục 'Hỏi đáp - Tư vấn về tin học, máy tính' được đăng bởi OP-SKY, 16/11/13.

?

Sữa lỗi tắt màn hình đột ngột và khởi động lại của laptop macbook pro 15inch khi đang sử dụng vmware

 1. xung đột phần mềm thì không có vì lúc đó chỉ bật mỗi máy ảo

  0 vote(s)
  0.0%
 2. không tương thích cũng không thể xảy ra vì trước giờ sử dụng bình thường

  0 vote(s)
  0.0%

Lượt xem: 3,757

 1. OP-SKY Thành viên cấp 2


  ...
 2. OP-SKY

  OP-SKY Thành viên cấp 2

  code lỗi mà laptop báo đây nè mọi người:
  Anonymous UUID: 5AD372C4-6A1F-A249-4D72-3B46AEFEFF45

  Sun Nov 17 19:08:26 2013
  panic(cpu 0 caller 0xffffff7f972d7fac): "GPU Panic: [<None>] 3 3 7f 0 0 0 0 3 : NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00000100: CFG 0x0a2910de 0x00100000 0x00000000, BAR0 0xd2000000 0xffffff80b629f000 0x0a5480a2, D0, P3/4\n"@/SourceCache/AppleGraphicsControl/AppleGraphicsControl-3.4.12/src/AppleMuxControl/kext/GPUPanic.cpp:127
  Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
  0xffffff809288b6c0 : 0xffffff8016422f69
  0xffffff809288b740 : 0xffffff7f972d7fac
  0xffffff809288b810 : 0xffffff7f9763653d
  0xffffff809288b8d0 : 0xffffff7f97702d9e
  0xffffff809288b910 : 0xffffff7f97702dfc
  0xffffff809288b980 : 0xffffff7f9797c5be
  0xffffff809288bab0 : 0xffffff7f97726d41
  0xffffff809288bad0 : 0xffffff7f9763d08d
  0xffffff809288bb80 : 0xffffff7f9763abae
  0xffffff809288bd80 : 0xffffff7f9763bc19
  0xffffff809288be60 : 0xffffff7f975e71e2
  0xffffff809288beb0 : 0xffffff7f97bf666c
  0xffffff809288bf00 : 0xffffff7f97bf555e
  0xffffff809288bf20 : 0xffffff801644a15a
  0xffffff809288bfb0 : 0xffffff80164d6aa7
  Kernel Extensions in backtrace:
  com.apple.driver.AppleMuxControl(3.4.12)[A4934A66-0E30-36E9-984A-650481102449]@0xffffff7f972ca000->0xffffff7f972dcfff
  dependency: com.apple.driver.AppleGraphicsControl(3.4.12)[661E3C87-5B97-3272-88FF-B9BA9B6E24ED]@0xffffff7f972b4000
  dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[045D5D6F-AD1E-36DB-A249-A346E2B48E54]@0xffffff7f969f7000
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.8)[447B4896-16FF-3616-95A2-1C516B2A1498]@0xffffff7f969fe000
  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3.6)[38E388A5-92D6-3388-B799-F2498E582287]@0xffffff7f97167000
  dependency: com.apple.driver.AppleBacklightExpert(1.0.4)[E04639C5-D734-3AB3-A682-FE66694C6653]@0xffffff7f972c5000
  com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla(8.1.8)[0A1B6F41-168D-307A-BABD-162F3B3C2786]@0xffffff7f975e5000->0xffffff7f97853fff
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.8)[447B4896-16FF-3616-95A2-1C516B2A1498]@0xffffff7f969fe000
  dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.3.6)[86BA68C6-18DD-30A1-ABF6-54597AD6C277]@0xffffff7f972b7000
  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3.6)[38E388A5-92D6-3388-B799-F2498E582287]@0xffffff7f97167000
  com.apple.nvidia.classic.NVDANV50HalTesla(8.1.8)[3666E0FC-87C7-3329-BD8C-2F1ADED100A4]@0xffffff7f97854000->0xffffff7f97b00fff
  dependency: com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla(8.1.8)[0A1B6F41-168D-307A-BABD-162F3B3C2786]@0xffffff7f975e5000
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.8)[447B4896-16FF-3616-95A2-1C516B2A1498]@0xffffff7f969fe000
  com.apple.driver.AGPM(100.14.11)[087FCB18-55FA-300E-9D22-DDE636C74BE1]@0xffffff7f97bf4000->0xffffff7f97c05fff
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.8)[447B4896-16FF-3616-95A2-1C516B2A1498]@0xffffff7f969fe000
  dependency: com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily(5.5.1d27)[C86803C1-60BC-386D-9C54-2E6D74CCEA74]@0xffffff7f971cd000
  dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.3.6)[86BA68C6-18DD-30A1-ABF6-54597AD6C277]@0xffffff7f972b7000
  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3.6)[38E388A5-92D6-3388-B799-F2498E582287]@0xffffff7f97167000
  dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.4.12)[C171C5AF-1BB6-385A-A4DB-3ED56267111E]@0xffffff7f97bf0000

  BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

  Mac OS version:
  13A603

  Kernel version:
  Darwin Kernel Version 13.0.0: Thu Sep 19 22:22:27 PDT 2013; root:xnu-2422.1.72~6/RELEASE_X86_64
  Kernel UUID: 1D9369E3-D0A5-31B6-8D16-BFFBBB390393
  Kernel slide: 0x0000000016200000
  Kernel text base: 0xffffff8016400000
  System model name: MacBookPro6,2 (Mac-F22586C8)

  System uptime in nanoseconds: 24188477631664
  last loaded kext at 22253600464049: com.vmware.kext.vmioplug.12.1.1312.1.13 (addr 0xffffff7f97cc2000, size 32768)
  loaded kexts:
  com.vmware.kext.vmioplug.12.1.1312.1.13
  com.vmware.kext.vmx860139.86.58
  com.vmware.kext.vmnet0139.86.58
  com.vmware.kext.vsockets90.5.7
  com.vmware.kext.vmci90.5.7
  jp.plentycom.driver.SteerMouse4.1.7
  com.apple.filesystems.smbfs2.0.0
  com.apple.filesystems.msdosfs1.9
  com.apple.driver.AudioAUUC1.60
  com.apple.driver.AppleHWSensor1.9.5d0
  com.apple.iokit.IOUserEthernet1.0.0d1
  com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient3.5.13
  com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver2.5.2fc2
  com.apple.driver.AGPM100.14.11
  com.apple.driver.AppleTyMCEDriver1.0.2d2
  com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager4.2.0f6
  com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver124
  com.apple.GeForceTesla8.1.8
  com.apple.driver.AppleIntelHDGraphics8.1.8
  com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU4.2.0f6
  com.apple.driver.AppleHDA2.5.2fc2
  com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X7.0.0
  com.apple.driver.AppleMikeyDriver2.5.2fc2
  com.apple.driver.AppleBacklight170.3.5
  com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport4.2.0f6
  com.apple.driver.AppleSMCPDRC1.0.0
  com.apple.driver.AppleSMCLMU2.0.4d1
  com.apple.driver.AppleHWAccess1
  com.apple.driver.AppleMuxControl3.4.12
  com.apple.driver.AppleLPC1.7.0
  com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin1.0.0
  com.apple.driver.AppleIntelHDGraphicsFB8.1.8
  com.apple.driver.AppleMCCSControl1.1.12
  com.apple.nvidia.NVDAStartup8.1.8
  com.apple.driver.SMCMotionSensor3.0.4d1
  com.apple.filesystems.autofs3.0
  com.apple.driver.AppleUSBTCButtons240.2
  com.apple.driver.AppleUSBCardReader3.3.5
  com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver240.2
  com.apple.driver.AppleIRController325.7
  com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard240.2
  com.apple.iokit.SCSITaskUserClient3.6.0
  com.apple.driver.AppleFileSystemDriver3.0.1
  com.apple.driver.XsanFilter404
  com.apple.BootCache35
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib1.0.0d1
  com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage2.4.0
  com.apple.driver.AppleUSBHub650.4.4
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless1.0.0d1
  com.apple.driver.AirPort.Brcm4331700.20.22
  com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet3.6.9b9
  com.apple.driver.AppleFWOHCI4.9.9
  com.apple.driver.AppleAHCIPort2.9.5
  com.apple.driver.AppleUSBEHCI650.4.1
  com.apple.driver.AppleUSBUHCI650.4.0
  com.apple.driver.AppleHPET1.8
  com.apple.driver.AppleACPIButtons2.0
  com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager161.0.0
  com.apple.driver.AppleRTC2.0
  com.apple.driver.AppleSMBIOS2.0
  com.apple.driver.AppleACPIEC2.0
  com.apple.driver.AppleAPIC1.7
  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient216.0.0
  com.apple.security.quarantine3
  com.apple.nke.applicationfirewall153
  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement216.0.0
  com.apple.iokit.IOSurface91
  com.apple.AppleGraphicsDeviceControl3.4.12
  com.apple.iokit.IOSerialFamily10.0.7
  com.apple.nvidia.classic.NVDANV50HalTesla8.1.8
  com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla8.1.8
  com.apple.driver.DspFuncLib2.5.2fc2
  com.apple.vecLib.kext1.0.0
  com.apple.iokit.IOAudioFamily1.9.4fc11
  com.apple.kext.OSvKernDSPLib1.14
  com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport4.2.0f6
  com.apple.driver.AppleHDAController2.5.2fc2
  com.apple.iokit.IOHDAFamily2.5.2fc2
  com.apple.iokit.IOFireWireIP2.2.5
  com.apple.driver.AppleBacklightExpert1.0.4
  com.apple.iokit.IONDRVSupport2.3.6
  com.apple.driver.AppleGraphicsControl3.4.12
  com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver4.2.0f6
  com.apple.iokit.IOBluetoothFamily4.2.0f6
  com.apple.driver.AppleSMBusPCI1.0.12d1
  com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy1.0.0
  com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily5.5.1d27
  com.apple.driver.AppleSMBusController1.0.11d1
  com.apple.iokit.IOGraphicsFamily2.3.6
  com.apple.driver.AppleSMC3.1.6d1
  com.apple.kext.triggers1.0
  com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass3.6.0
  com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice3.6.0
  com.apple.driver.AppleUSBMultitouch240.6
  com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver650.4.4
  com.apple.driver.AppleUSBMergeNub650.4.0
  com.apple.driver.AppleUSBComposite650.4.0
  com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice3.6.0
  com.apple.iokit.IOBDStorageFamily1.7
  com.apple.iokit.IODVDStorageFamily1.7.1
  com.apple.iokit.IOCDStorageFamily1.7.1
  com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI2.6.0
  com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily3.6.0
  com.apple.iokit.IO80211Family600.34
  com.apple.iokit.IOUSBUserClient650.4.4
  com.apple.iokit.IOEthernetAVBController1.0.3b3
  com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient1.0.1b4
  com.apple.iokit.IONetworkingFamily3.2
  com.apple.iokit.IOFireWireFamily4.5.5
  com.apple.driver.AppleEFINVRAM2.0
  com.apple.iokit.IOAHCIFamily2.6.0
  com.apple.iokit.IOUSBFamily650.4.4
  com.apple.driver.AppleEFIRuntime2.0
  com.apple.iokit.IOHIDFamily2.0.0
  com.apple.iokit.IOSMBusFamily1.1
  com.apple.security.TMSafetyNet7
  com.apple.security.sandbox278.10
  com.apple.kext.AppleMatch1.0.0d1
  com.apple.iokit.IOReportFamily21
  com.apple.driver.DiskImages371.1
  com.apple.iokit.IOStorageFamily1.9
  com.apple.driver.AppleKeyStore2
  com.apple.driver.AppleFDEKeyStore28.30
  com.apple.driver.AppleACPIPlatform2.0
  com.apple.iokit.IOPCIFamily2.8
  com.apple.iokit.IOACPIFamily1.4
  com.apple.kec.pthread1
  com.apple.kec.corecrypto1.0
 3. banbaonylong

  banbaonylong Ko phải assmin

  xài macbook thì liên lạc luôn Apple để nó support cho
 4. OP-SKY

  OP-SKY Thành viên cấp 2

  banbaonylong máy này mua lại nên hết bảo hành rồi
 5. banbaonylong

  banbaonylong Ko phải assmin

  tự google thôi bạn
 6. OP-SKY

  OP-SKY Thành viên cấp 2

  mình google thử rồi, không thấy ai có lỗi tương tự, muốn gửi report phải có apple id mà phải có thẻ visa card mới tạo được :( lên đây để coi thử có anh giúp đc không
 7. OP-SKY

  OP-SKY Thành viên cấp 2

  Interval Since Last Panic Report: -25 sec
  Panics Since Last Report: 1
  Anonymous UUID: 218D7706-8D84-4928-8C98-29A99158E2A2

  Tue Dec 10 02:00:22 2013
  panic(cpu 1 caller 0xffffff7f809122bf): NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00000100: CFG 0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff, BAR0 0xd2000000 0xffffff809ff76000 0x0a5480a2, D0, P3/4
  Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address
  0xffffff807c472d10 : 0xffffff8000220702
  0xffffff807c472d90 : 0xffffff7f809122bf
  0xffffff807c472e20 : 0xffffff7f80a023fc
  0xffffff807c472e70 : 0xffffff7f80a024bc
  0xffffff807c472ed0 : 0xffffff7f80cac749
  0xffffff807c473010 : 0xffffff7f80a21519
  0xffffff807c473040 : 0xffffff7f8091bc4a
  0xffffff807c4730f0 : 0xffffff7f8091754c
  0xffffff807c4732e0 : 0xffffff7f8091881f
  0xffffff807c4733a0 : 0xffffff7f8178cf07
  0xffffff807c473510 : 0xffffff7f817908f4
  0xffffff807c473580 : 0xffffff7f81790d18
  0xffffff807c473610 : 0xffffff7f817913b9
  0xffffff807c473730 : 0xffffff7f8178d32b
  0xffffff807c473850 : 0xffffff7f817a4013
  0xffffff807c473890 : 0xffffff7f817a4971
  0xffffff807c473960 : 0xffffff7f817b3b3e
  0xffffff807c473ab0 : 0xffffff7f817b57c8
  0xffffff807c473b20 : 0xffffff7f8179d1d4
  0xffffff807c473b70 : 0xffffff80006524ad
  0xffffff807c473be0 : 0xffffff800065284c
  0xffffff807c473c40 : 0xffffff8000652ff0
  0xffffff807c473d80 : 0xffffff80002a3738
  0xffffff807c473e80 : 0xffffff8000222ff6
  0xffffff807c473eb0 : 0xffffff8000214829
  0xffffff807c473f10 : 0xffffff800021bb58
  0xffffff807c473f70 : 0xffffff80002ae380
  0xffffff807c473fb0 : 0xffffff80002d83a3
  Kernel Extensions in backtrace:
  com.apple.NVDAResman(7.0.2)[7E65ECA2-D3A1-35F8-B845-C975FB531E7E]@0xffffff7f808b2000->0xffffff7f80b88fff
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.6.5)[95ABB490-3AB5-3D5E-9C21-67089A9AE6A1]@0xffffff7f8083e000
  dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.3)[E99C8907-946D-3F1A-A261-4C0F2D5D0451]@0xffffff7f808a0000
  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3)[897EB322-FD55-36D7-A68E-9E9C34A74A84]@0xffffff7f80868000
  com.apple.nvidia.nv50hal(7.0.2)[2E84958C-1EEC-316B-9F7A-68C368F83476]@0xffffff7f80b89000->0xffffff7f80eaafff
  dependency: com.apple.NVDAResman(7.0.2)[7E65ECA2-D3A1-35F8-B845-C975FB531E7E]@0xffffff7f808b2000
  com.apple.GeForce(7.0.2)[18E50F21-1E7F-3FFE-B298-7CD7A11879F8]@0xffffff7f8174b000->0xffffff7f81807fff
  dependency: com.apple.NVDAResman(7.0.2)[7E65ECA2-D3A1-35F8-B845-C975FB531E7E]@0xffffff7f808b2000
  dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.3)[E99C8907-946D-3F1A-A261-4C0F2D5D0451]@0xffffff7f808a0000
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.6.5)[95ABB490-3AB5-3D5E-9C21-67089A9AE6A1]@0xffffff7f8083e000
  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3)[897EB322-FD55-36D7-A68E-9E9C34A74A84]@0xffffff7f80868000

  BSD process name corresponding to current thread: WindowServer

  Mac OS version:
  11A511

  Kernel version:
  Darwin Kernel Version 11.0.0: Sat Jun 18 12:56:35 PDT 2011; root:xnu-1699.22.73~1/RELEASE_X86_64
  Kernel UUID: 24CC17EB-30B0-3F6C-907F-1A9B2057AF78
  System model name: MacBookPro6,2 (Mac-F22586C8)

  System uptime in nanoseconds: 119090761617
  last loaded kext at 41104553447: com.apple.filesystems.msdosfs 1.7 (addr 0xffffff7f80eab000, size 57344)
  loaded kexts:
  com.apple.filesystems.msdosfs 1.7
  com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.4d0
  com.apple.filesystems.autofs 3.0
  com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 122
  com.apple.driver.AppleHDA 2.1.1f11
  com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.1.1f11
  com.apple.driver.AudioAUUC 1.59
  com.apple.driver.AppleTyMCEDriver 1.0.2d2
  com.apple.driver.AGPM 100.12.40
  com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.9
  com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.0.24
  com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.1d2
  com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
  com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
  com.apple.driver.AudioIPCDriver 1.2.0
  com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.1d2
  com.apple.driver.AppleMuxControl 3.0.8
  com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 4.7.0b2
  com.apple.driver.AppleBacklight 170.1.9
  com.apple.driver.AppleLPC 1.5.1
  com.apple.GeForce 7.0.2
  com.apple.driver.AppleIntelHDGraphics 7.0.2
  com.apple.driver.AppleIntelHDGraphicsFB 7.0.2
  com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 220.8
  com.apple.driver.AppleUSBCardReader 3.0.0
  com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver 220.8
  com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 220.8
  com.apple.driver.AppleIRController 309
  com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.0.0
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
  com.apple.BootCache 32
  com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.0.0
  com.apple.driver.AppleUSBHub 4.4.0
  com.apple.driver.AppleFWOHCI 4.8.6
  com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 500.20.6
  com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 3.0.6b9
  com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.5.0
  com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
  com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.1.8
  com.apple.driver.AppleUSBEHCI 4.4.0
  com.apple.driver.AppleUSBUHCI 4.4.0
  com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.4
  com.apple.driver.AppleRTC 1.4
  com.apple.driver.AppleHPET 1.6
  com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.7
  com.apple.driver.AppleACPIEC 1.4
  com.apple.driver.AppleAPIC 1.5
  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 166.0.0
  com.apple.nke.applicationfirewall 3.0.30
  com.apple.security.quarantine 1
  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 166.0.0
  com.apple.kext.triggers 1.0
  com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 2.1.1f11
  com.apple.driver.DspFuncLib 2.1.1f11
  com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.10d0
  com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.3
  com.apple.iokit.IOSurface 80.0
  com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 2.5f17
  com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.5
  com.apple.iokit.IOAVBFamily 1.0.0d22
  com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.8.3fc11
  com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.3
  com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.0.8
  com.apple.driver.AppleHDAController 2.1.1f11
  com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.1.1f11
  com.apple.driver.AppleSMC 3.1.1d2
  com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 4.7.0b2
  com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.10d0
  com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.0.3
  com.apple.nvidia.nv50hal 7.0.2
  com.apple.NVDAResman 7.0.2
  com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.3
  com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.3
  com.apple.driver.BroadcomUSBBluetoothHCIController 2.5f17
  com.apple.driver.AppleUSBBluetoothHCIController 2.5f17
  com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 2.5f17
  com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 13
  com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 3.0.0
  com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 3.0.0
  com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 220.23
  com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 4.4.0
  com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 4.4.0
  com.apple.driver.AppleUSBComposite 3.9.0
  com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.0.0
  com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.6
  com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.6
  com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7
  com.apple.driver.XsanFilter 403
  com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.0.0
  com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.0.0
  com.apple.iokit.IOUSBUserClient 4.4.0
  com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.4.3
  com.apple.iokit.IO80211Family 400.40
  com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.0d5
  com.apple.iokit.IONetworkingFamily 2.0
  com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.0.6
  com.apple.iokit.IOUSBFamily 4.4.0
  com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.5.0
  com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.7.0
  com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
  com.apple.security.sandbox 165
  com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
  com.apple.security.TMSafetyNet 7
  com.apple.driver.DiskImages 326
  com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.7
  com.apple.driver.AppleKeyStore 28.18
  com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.4
  com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.6.5
  com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
  Model: MacBookPro6,2, BootROM MBP61.0057.B0F, 2 processors, Intel Core i5, 2.4 GHz, 4 GB, SMC 1.58f15
  Graphics: NVIDIA GeForce GT 330M, NVIDIA GeForce GT 330M, PCIe, 256 MB
  Graphics: Intel HD Graphics, Intel HD Graphics, Built-In, 288 MB
  Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x80AD, 0x484D54313235533642465238432D47372020
  Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x80AD, 0x484D54313235533642465238432D47372020
  AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x93), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.100.98.75.6)
  Bluetooth: Version 2.5.0f17, 2 service, 12 devices, 1 incoming serial ports
  Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
  Serial ATA Device: Hitachi HTS545050B9SA02, 500.11 GB
  Serial ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-898
  USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2514, 0xfa100000 / 2
  USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, apple_vendor_id, 0x0236, 0xfa120000 / 6
  USB Device: USB OPTICAL MOUSE, 0x093a (Pixart Imaging, Inc.), 0x2521, 0xfa140000 / 5
  USB Device: Internal Memory Card Reader, apple_vendor_id, 0x8403, 0xfa130000 / 4
  USB Device: BRCM2070 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0xfa110000 / 3
  USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x8218, 0xfa113000 / 9
  USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2514, 0xfd100000 / 2
  USB Device: IR Receiver, apple_vendor_id, 0x8242, 0xfd120000 / 4
  USB Device: Built-in iSight, apple_vendor_id, 0x8507, 0xfd110000 / 3
 8. OP-SKY

  OP-SKY Thành viên cấp 2

  Interval Since Last Panic Report: 202755 sec
  Panics Since Last Report: 1
  Anonymous UUID: B103EAB0-756D-406C-90B5-E635FFC2544C

  Mon Dec 16 19:21:35 2013
  panic(cpu 3 caller 0xffffff7f80926007): NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00000100: CFG 0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff, BAR0 0xd2000000 0xffffff809f66d000 0x0a5480a2, D0, P3/4
  Backtrace (CPU 3), Frame : Return Address
  0xffffff807be537e0 : 0xffffff8000220792
  0xffffff807be53860 : 0xffffff7f80926007
  0xffffff807be538f0 : 0xffffff7f80a1eb83
  0xffffff807be53950 : 0xffffff7f80a1ebf7
  0xffffff807be539c0 : 0xffffff7f80d20855
  0xffffff807be53b00 : 0xffffff7f80a42ddd
  0xffffff807be53b30 : 0xffffff7f8092fd6a
  0xffffff807be53be0 : 0xffffff7f8092b43c
  0xffffff807be53dd0 : 0xffffff7f8092ce4a
  0xffffff807be53eb0 : 0xffffff7f808c132c
  0xffffff807be53f00 : 0xffffff7f826c2c0b
  0xffffff807be53f50 : 0xffffff7f826c34b2
  0xffffff807be53f70 : 0xffffff800023dbbc
  0xffffff807be53fb0 : 0xffffff8000820057
  Kernel Extensions in backtrace:
  com.apple.NVDAResman(7.3.2)[97284661-2629-379E-B86B-D388618E8C30]@0xffffff7f808bf000->0xffffff7f80bbafff
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.7)[5C23D598-58B2-3204-BC03-BC3C0F00BD32]@0xffffff7f80849000
  dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.3.4)[7C8672C4-8B0D-3CCF-A79A-23C62E90F895]@0xffffff7f808ad000
  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3.4)[D0A1F6BD-E66E-3DD8-9913-A3AB8746F422]@0xffffff7f80874000
  com.apple.nvidia.nv50hal(7.3.2)[38ACBB3D-4E3C-3883-9A4B-67F15592905F]@0xffffff7f80bbb000->0xffffff7f80eddfff
  dependency: com.apple.NVDAResman(7.3.2)[97284661-2629-379E-B86B-D388618E8C30]@0xffffff7f808bf000
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.7)[5C23D598-58B2-3204-BC03-BC3C0F00BD32]@0xffffff7f80849000
  com.apple.driver.AGPM(100.12.75)[4EBF3D1C-F65A-32E5-8C97-B8AA89FD05FC]@0xffffff7f826c0000->0xffffff7f826d0fff
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.7)[5C23D598-58B2-3204-BC03-BC3C0F00BD32]@0xffffff7f80849000
  dependency: com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily(5.1.1d6)[57AAAA9E-4530-35EE-ACB1-A4E89353D507]@0xffffff7f818b2000
  dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.3.4)[7C8672C4-8B0D-3CCF-A79A-23C62E90F895]@0xffffff7f808ad000
  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3.4)[D0A1F6BD-E66E-3DD8-9913-A3AB8746F422]@0xffffff7f80874000

  BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

  Mac OS version:
  11G63

  Kernel version:
  Darwin Kernel Version 11.4.2: Thu Aug 23 16:25:48 PDT 2012; root:xnu-1699.32.7~1/RELEASE_X86_64
  Kernel UUID: FF3BB088-60A4-349C-92EA-CA649C698CE5
  System model name: MacBookPro6,2 (Mac-F22586C8)

  System uptime in nanoseconds: 25973651094436
  last loaded kext at 25970031992117: com.apple.filesystems.msdosfs 1.7.1 (addr 0xffffff7f80839000, size 57344)
  last unloaded kext at 5992662615737: com.apple.driver.AppleUSBCDC 4.1.22 (addr 0xffffff7f80795000, size 12288)
  loaded kexts:
  com.apple.filesystems.msdosfs 1.7.1
  com.apple.driver.AppleUSBCDC 4.1.22
  com.apple.filesystems.smbfs 1.7.2
  com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
  com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 122
  com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.9
  com.apple.driver.AppleHDA 2.2.5a5
  com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.2.5a5
  com.apple.driver.AppleIntelHDGraphics 7.3.2
  com.apple.driver.AppleIntelHDGraphicsFB 7.3.2
  com.apple.driver.AudioAUUC 1.59
  com.apple.driver.AGPM 100.12.75
  com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.2d6
  com.apple.driver.AppleSMCPDRC 5.0.0d8
  com.apple.GeForce 7.3.2
  com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 5.0.0d8
  com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
  com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.1d2
  com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.0.8f17
  com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
  com.apple.driver.AudioIPCDriver 1.2.3
  com.apple.driver.ApplePolicyControl 3.1.33
  com.apple.driver.AppleMuxControl 3.1.33
  com.apple.driver.AppleLPC 1.6.0
  com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.0.33
  com.apple.filesystems.autofs 3.0
  com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 227.6
  com.apple.driver.BroadcomUSBBluetoothHCIController 4.0.8f17
  com.apple.driver.AppleUSBCardReader 3.0.6
  com.apple.driver.AppleIRController 312
  com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 227.6
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
  com.apple.BootCache 33
  com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.2.1
  com.apple.driver.XsanFilter 404
  com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.0.3
  com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.1.0
  com.apple.driver.AppleUSBHub 5.1.0
  com.apple.driver.AppleFWOHCI 4.9.0
  com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 561.7.22
  com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 3.2.4b8
  com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.6.1
  com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
  com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.3.1
  com.apple.driver.AppleUSBEHCI 5.1.0
  com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.5
  com.apple.driver.AppleRTC 1.5
  com.apple.driver.AppleHPET 1.7
  com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.9
  com.apple.driver.AppleACPIEC 1.5
  com.apple.driver.AppleAPIC 1.6
  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 195.0.0
  com.apple.nke.applicationfirewall 3.2.30
  com.apple.security.quarantine 1.4
  com.apple.security.TMSafetyNet 8
  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 195.0.0
  com.apple.driver.DspFuncLib 2.2.5a5
  com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 5.0.0d8
  com.apple.iokit.IOSurface 80.0.2
  com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.5
  com.apple.nvidia.nv50hal 7.3.2
  com.apple.driver.AppleHDAController 2.2.5a5
  com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.2.5a5
  com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.5
  com.apple.driver.AppleSMC 3.1.3d10
  com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.8.6fc18
  com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.3
  com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.1.33
  com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.0.4
  com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.10d0
  com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.1.1d6
  com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.10d0
  com.apple.NVDAResman 7.3.2
  com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.3.4
  com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.3.4
  com.apple.kext.triggers 1.0
  com.apple.driver.AppleUSBBluetoothHCIController 4.0.8f17
  com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.0.8f17
  com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 3.2.1
  com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 3.0.3
  com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 230.5
  com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 5.0.0
  com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 5.1.0
  com.apple.driver.AppleUSBComposite 5.0.0
  com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.2.1
  com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.7
  com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
  com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7.1
  com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.2.1
  com.apple.iokit.IOUSBUserClient 5.0.0
  com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.4.8
  com.apple.iokit.IO80211Family 420.3
  com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.1b1
  com.apple.iokit.IONetworkingFamily 2.1
  com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.0.8
  com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.6.1
  com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.7.1
  com.apple.iokit.IOUSBFamily 5.1.0
  com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
  com.apple.security.sandbox 177.8
  com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
  com.apple.driver.DiskImages 331.7
  com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.7.2
  com.apple.driver.AppleKeyStore 28.18
  com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.5
  com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.7
  com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
  Model: MacBookPro6,2, BootROM MBP61.0057.B0F, 2 processors, Intel Core i5, 2.4 GHz, 4 GB, SMC 1.58f15
  Graphics: NVIDIA GeForce GT 330M, NVIDIA GeForce GT 330M, PCIe, 256 MB
  Graphics: Intel HD Graphics, Intel HD Graphics, Built-In, 288 MB
  Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x80AD, 0x484D54313235533642465238432D47372020
  Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x80AD, 0x484D54313235533642465238432D47372020
  AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x93), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.198.19.22)
  Bluetooth: Version 4.0.8f17, 2 service, 11 devices, 1 incoming serial ports
  Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
  Serial ATA Device: Hitachi HTS545050B9SA02, 500.11 GB
  Serial ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-898
  USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2514, 0xfa100000 / 2
  USB Device: USB OPTICAL MOUSE, 0x093a (Pixart Imaging, Inc.), 0x2521, 0xfa140000 / 6
  USB Device: BRCM2070 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0xfa110000 / 5
  USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x8218, 0xfa113000 / 9
  USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, apple_vendor_id, 0x0236, 0xfa120000 / 4
  USB Device: Internal Memory Card Reader, apple_vendor_id, 0x8403, 0xfa130000 / 3
  USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2514, 0xfd100000 / 2
  USB Device: USB2.0 Device, 0x1908, 0x0222, 0xfd130000 / 5
  USB Device: IR Receiver, apple_vendor_id, 0x8242, 0xfd120000 / 4
  USB Device: Built-in iSight, apple_vendor_id, 0x8507, 0xfd110000 / 3
 9. Nếu máy tính của bạn khởi động lại bình thường lần thứ hai, và hoạt động ok sau đó nó nên được tốt và bạn có thể cho rằng đó chỉ là một lần tắt vấn đề. Nếu nó tái phát sau đó nghĩ lại bất cứ điều gì bạn có thể thêm vào hoặc cài đặt - phần mềm hoặc phần cứng. Kiểm tra các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin và một liên kết đến việc cô lập các nguyên nhân của vấn đề.
  support.apple.com/kb/ht1392
 10. OP-SKY

  OP-SKY Thành viên cấp 2

  Mình bị nhiều lần rồi bạn lúc đang ở phiên bản 10.8.5 dùng ổn định...khoảng thời gian dài mới bị. sau đó update lên bản 10.9 một thời gian thì nó bị nhiều hơn. Máy đang dùng tự nhiên tắt không lí do. Đèn phím vẫn còn sáng..Nhưng không thực hiện được bất cứ phím tắt nào. Chỉ có thể tắt "nóng"
  -rồi xoá hết cài lại bản 10.7..up lên 10.7.5 sài ổn định được 1 tuần. Vừa rồi cắm đầu đọc thẻ nhớ vào thì lại bị
  -mỗi phiên bản Mac OS thì nó lại báo các lỗi khác nhau
  Anymous Falcon
 11. Nếu như vậy thì thường máy sẽ có đĩa sữa or tìm lỗi phát sinh của máy gắn ổ đĩa ngoài.
  Vâng, nếu bạn đã có hệ thống hoặc khởi động đĩa gốc từ họ, đi vào Utilities> Disk Utility và chạy sửa chữa đĩa trên nội bộ sau đó bên ngoài và xem những gì được báo cáo.

  Họ sẽ không giúp đỡ với vấn đề này - chỉ hỗ trợ trong tương lai Cập nhật phần mềm có thể.

Ủng hộ diễn đàn