Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
 1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
  Loại bỏ thông báo

Nhờ các bác code gọi biến từ functions.php ra trang chủ

Chủ đề thuộc danh mục 'Hỏi đáp - Thảo luận về web' được đăng bởi p3ku0nvjp, 30/4/13.

Lượt xem: 1,757

 1. p3ku0nvjp Mới đăng kí

  Không biết em đặt tiêu đề như vậy có đúng không nữa, em không biết code đấy gọi là gì nên gọi bừa, nếu sai nhờ bác mod, smod, min sửa lại giúp em nhé. So Sorry :">

  Em nhờ các bác biết code chút, em có muốn tạo thêm meta box giá, giảm giá,... google search mãi mới thấy đoạn code trong functions.php chứ không thấy code gọi nó show ra ngoài trang chủ hoặc single.php. Bác nào có lòng tốt, biết code php chỉ giúp em với nhé.

  Đoạn code trong functions.php đây ạ
  PHP:
  //META BOX
  $prefix 'dbt_';

  $meta_box = array(
      
  'id' => 'my-meta-box',
      
  'title' => 'Thông tin sản phẩm',
      
  'page' => 'post',
      
  'context' => 'normal',
      
  'priority' => 'high',
      
  'fields' => array(
          array(
              
  'name' => 'Giá:',
              
  'desc' => 'Chỉ nhập số, không có dấu "." hay ","',
              
  'id' => $prefix 'text',
              
  'type' => 'text',
              
  'std' => '0'
          
  ),
          array(
              
  'name' => 'Giảm giá:',
              
  'desc' => 'Chỉ nhập số, không có dấu "." hay ","',
              
  'id' => $prefix 'text2',
              
  'type' => 'text',
              
  'std' => '0'
          
  ),
          array(
              
  'name' => 'Trong kho',
              
  'id' => $prefix 'select',
              
  'type' => 'select',
              
  'options' => array('Còn hàng''Hết hàng')
          )
      )
  );

  add_action('admin_menu''mytheme_add_box');

  // Add meta box
  function mytheme_add_box() {
      global 
  $meta_box;
      
      
  add_meta_box($meta_box['id'], $meta_box['title'], 'mytheme_show_box'$meta_box['page'], $meta_box['context'], $meta_box['priority']);
  }

  // Callback function to show fields in meta box
  function mytheme_show_box() {
      global 
  $meta_box$post;
      
      
  // Use nonce for verification
      
  echo '<input type="hidden" name="mytheme_meta_box_nonce" value="'wp_create_nonce(basename(__FILE__)), '" />';
      
      echo 
  '<table class="form-table">';

      foreach (
  $meta_box['fields'] as $field) {
          
  // get current post meta data
          
  $meta get_post_meta($post->ID$field['id'], true);
          
          echo 
  '<tr>',
                  
  '<th style="width:20%"><label for="'$field['id'], '">'$field['name'], '</label></th>',
                  
  '<td>';
          switch (
  $field['type']) {
              case 
  'text':
                  echo 
  '<input type="text" name="'$field['id'], '" id="'$field['id'], '" value="'$meta $meta $field['std'], '" size="30" style="width:97%" />',
                       
  $field['desc'];
                  break;
              case 
  'text2':
                  echo 
  '<input type="text" name="'$field['id'], '" id="'$field['id'], '" cols="60" rows="4" style="width:97%">'$meta $meta $field['std'], '</textarea>',
                       
  $field['desc'];
                  break;
              case 
  'select':
                  echo 
  '<select name="'$field['id'], '" id="'$field['id'], '">';
                  foreach (
  $field['options'] as $option) {
                      echo 
  '<option'$meta == $option ' selected="selected"' '''>'$option'</option>';
                  }
                  echo 
  '</select>';
                  break;
          }
          echo     
  '<td>',
              
  '</tr>';
      }
      
      echo 
  '</table>';
  }

  add_action('save_post''mytheme_save_data');

  // Save data from meta box
  function mytheme_save_data($post_id) {
      global 
  $meta_box;
      
      
  // verify nonce
      
  if (!wp_verify_nonce($_POST['mytheme_meta_box_nonce'], basename(__FILE__))) {
          return 
  $post_id;
      }

      
  // check autosave
      
  if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) {
          return 
  $post_id;
      }

      
  // check permissions
      
  if ('page' == $_POST['post_type']) {
          if (!
  current_user_can('edit_page'$post_id)) {
              return 
  $post_id;
          }
      } elseif (!
  current_user_can('edit_post'$post_id)) {
          return 
  $post_id;
      }
      
      foreach (
  $meta_box['fields'] as $field) {
          
  $old get_post_meta($post_id$field['id'], true);
          
  $new $_POST[$field['id']];
          
          if (
  $new && $new != $old) {
              
  update_post_meta($post_id$field['id'], $new);
          } elseif (
  '' == $new && $old) {
              
  delete_post_meta($post_id$field['id'], $old);
          }
      }
  }
  Các bác có thể giúp em tạo 1 function khác trong file functions.php để gọi luôn dạng
  PHP:
  <?php show_thong_tin ?>
  Hoặc các bác code thẳng ra ngoài trang chủ cũng được ạ.

  Nếu tốt hơn nữa các bác code giúp em kiểu nếu nhập giảm giá thì mới hiển thị, còn không nhập thì sẽ ẩn.

  Em xin chân thành cảm ơn ạ. Nếu bác nào ở Hà Nội em xin mời cà phê gọi là cám ơn :D

  ...

Ủng hộ diễn đàn