Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
 1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
  Loại bỏ thông báo

Happy New Years 2013 :x

Chủ đề thuộc danh mục 'Trưng bày tác phẩm Photoshop của bạn' được đăng bởi shippou_chan, 31/12/12.

Lượt xem: 2,363

 1. shippou_chan Thành viên cấp 1

  :x :x :x
  [​IMG]


  Cuối năm, ở nhà và làm cái cover timeline đơn giản thấy sợ Chúc mọi người trong 4rum 1 năm mới hạnh phúc và thành công ha~

  ...
  toanlove371, TieuDao, phuonganh0111923 người khác thích bài viết này.
 2. Hồng Sơn

  Hồng Sơn Helper

  Này thì Happy New Year \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/

  [​IMG]
  phuonganh011192DX_Degeneration thích bài viết này.
 3. banbaonylong

  banbaonylong Ko phải assmin

  ╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝███████████████████████████████
  █╝╝╝██╝╝╝████████████████████████████████
  █╝╝╝██╝╝╝███╝╝╝███▌▌██╝▌██▌▌██╝███▌█▌█▌▌█
  █╝╝╝██╝╝╝██╝╝╝╝╝██╝╝╝╝╝╝▌█╝╝╝╝╝╝█╝╝╝╝╝╝╝╝
  █╝╝╝╝╝╝╝╝█▌╝╝█╝╝██▌╝╝█▌╝╝█╝╝╝█╝╝╝█╝╝╝█╝╝█
  █╝╝╝▌▌╝╝╝██╝▌█╝╝███╝╝██╝╝█▌╝╝█▌╝╝██╝╝█╝▌█
  █╝╝╝██╝╝╝██▌╝╝╝╝███╝╝██╝╝█▌╝╝█▌╝╝██╝╝▌╝██
  █╝╝╝██╝╝╝█▌╝╝█╝╝███╝╝██╝╝█▌╝╝█▌╝╝██╝╝╝╝██
  █╝╝╝██╝╝╝█╝╝╝█╝╝╝╝█╝╝█▌╝╝█▌╝╝█╝╝╝██▌╝╝▌██
  ╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝▌╝╝╝╝╝╝▌█╝╝╝╝╝▌█▌╝╝╝╝╝████╝╝███
  ███████████▌╝██╝▌██╝╝█╝▌██▌╝╝█╝███╝█╝╝███
  ███████████████████╝╝█████▌╝╝████╝╝▌╝╝███
  ██████████████████╝╝╝╝████╝╝╝╝███▌╝╝╝████
  ██████████████████╝╝╝╝████╝╝╝╝████▌╝█████
  █╝╝╝▌╝███╝╝╝╝▌╝╝▌▌╝╝╝╝╝╝██╝╝▌╝█╝╝╝╝▌█╝╝╝█
  █╝╝╝╝╝╝██╝╝╝╝█╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝▌█╝╝╝╝█╝╝╝╝▌█╝╝╝█
  ███╝╝╝╝╝██╝╝███▌╝╝▌███▌╝▌██╝╝▌██╝╝╝██▌╝██
  ███╝╝╝╝╝▌█╝╝███▌╝╝╝█╝╝█╝▌██╝╝╝██╝╝╝██╝╝██
  ███╝▌█╝╝╝█╝╝███▌╝╝╝╝╝╝█████╝╝╝██╝╝╝▌█╝╝██
  ███╝╝█▌╝╝╝╝╝███▌╝╝╝█╝╝█╝▌███╝╝▌╝╝╝╝╝▌╝███
  ███╝╝██╝╝╝╝╝███▌╝╝▌████╝▌███╝╝╝╝╝▌╝╝╝╝███
  ██╝╝╝▌██╝╝╝╝███╝╝╝╝██▌╝╝▌███▌╝╝╝██╝╝╝╝███
  ▌╝╝╝╝╝▌▌╝╝╝╝▌▌╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝▌▌▌╝╝╝╝▌▌╝╝╝╝▌▌╝
  ╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝▌╝╝╝╝╝╝
  ▌▌╝╝▌█▌▌╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝██╝╝╝╝╝███████╝╝╝╝
  ██╝╝████╝▌▌▌█████▌╝╝╝╝╝██╝╝╝╝╝████████╝╝╝
  ██╝╝▌██▌██████████╝╝╝╝▌██╝╝╝╝╝╝██▌╝╝▌█▌╝╝
  ██╝╝▌█╝╝╝╝██▌▌╝╝██╝╝╝╝▌██▌╝╝╝╝╝██╝╝╝╝██╝╝
  ▌█▌╝██╝╝╝╝██╝╝╝╝██╝╝╝╝████╝╝╝╝╝██▌╝╝╝██╝╝
  ╝██╝██╝╝╝╝██╝╝╝╝██╝╝╝╝████╝╝╝╝╝██╝╝╝╝██╝╝
  ╝██╝█▌╝╝╝╝╝█╝╝█▌╝█╝╝╝╝████╝╝╝╝╝██╝╝╝▌██╝╝
  ╝▌█╝█╝╝╝╝╝▌█╝╝██╝╝╝╝╝╝████╝╝╝╝╝███████╝╝╝
  ╝╝██▌╝╝╝╝╝██╝╝██╝╝╝╝╝██▌╝█▌╝╝╝╝██████▌╝╝╝
  ╝╝██▌╝╝╝╝╝▌█████╝╝╝╝╝██╝╝█▌╝╝╝╝██████╝╝╝╝
  ╝╝██╝╝╝╝╝╝▌█████╝╝╝╝╝██▌╝██╝╝╝╝██╝╝╝██╝╝╝
  ╝╝██╝╝╝╝╝╝▌█▌╝██╝╝╝╝╝██████╝╝╝╝██╝╝╝██╝╝╝
  ╝╝██╝╝╝╝╝╝▌█╝╝██╝╝╝╝╝██████╝╝╝╝██╝╝╝██╝╝╝
  ╝╝██╝╝╝╝╝╝▌█╝╝██▌█╝╝╝██╝╝▌█╝╝╝╝██╝╝╝██╝╝╝
  ╝╝▌█╝╝╝╝╝╝▌█╝╝╝╝╝█╝╝▌█▌╝╝╝█▌╝╝╝██╝╝╝██╝╝╝
  ╝╝▌█▌╝╝╝╝╝▌█╝╝╝╝╝█╝╝██╝╝╝╝██╝╝╝██▌╝╝███╝╝
  ╝╝██▌╝╝╝╝╝╝█╝╝╝╝▌█╝████╝╝████╝████▌╝███▌╝
  ╝█████╝╝╝▌███▌████╝████╝╝████╝████▌╝╝██▌╝
  ╝█████▌╝╝█████████╝████╝╝▌██╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝
  ╝╝╝╝╝╝╝╝╝▌██▌╝████╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝█████▌╝╝╝╝╝╝
  ╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝▌█╝╝╝██╝╝████╝╝╝╝╝
  ╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝▌▌╝╝╝╝╝╝╝╝███╝╝███╝╝████╝╝╝╝
  ╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝█████▌╝╝╝╝╝███╝╝████╝████╝╝╝╝
  ╝▌███▌╝╝╝╝╝██╝╝████╝╝▌████▌╝████▌╝████╝╝╝
  ███████▌╝╝╝███╝╝████╝██████╝╝███╝╝████╝╝╝
  █╝╝╝▌████╝╝███╝╝████▌╝╝████╝╝╝╝╝╝╝███╝╝╝╝
  ██▌╝╝████▌╝████╝▌████╝╝╝████╝╝╝▌██████╝╝╝
  ████╝╝████╝████╝╝█████╝╝████╝╝╝╝╝╝╝█████╝
  ████▌╝████╝████▌╝▌████▌╝╝████╝╝╝╝╝╝╝████▌
  ╝███▌╝█████▌████╝╝█████╝╝████╝╝▌██▌╝╝████
  ╝╝██╝╝████▌╝████▌╝█████╝╝▌████╝████╝╝████
  ╝╝╝╝╝▌████╝╝█████╝╝████▌╝╝████╝▌████╝▌███
  ╝╝╝╝╝████╝╝▌▌████╝╝█████╝╝▌███▌╝███▌╝╝███
  ╝╝╝╝╝██╝╝╝╝▌█╝████╝╝████╝╝╝████╝╝██╝╝███▌
  ╝╝╝╝▌█╝▌█████╝▌███╝╝███▌╝╝╝██████▌▌████╝╝
  ╝╝╝╝▌████████╝╝▌███╝╝██╝╝╝████▌▌▌╝╝╝╝╝╝╝╝
  ╝╝╝╝▌╝╝██████▌╝╝╝█████▌╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝
  ╝╝╝╝▌█╝╝█████╝╝╝╝╝╝▌▌╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝
  ╝╝╝╝╝██╝╝╝▌█╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝
  phuonganh011192, DX_DegenerationHồng Sơn thích bài viết này.
 4. Hồng Sơn

  Hồng Sơn Helper

  2013 rõ nhất \m/

  Làm sao mà bị ban??
 5. Thiên Ma

  Thiên Ma Lãng du VietDesigner

  SImple Is The Best . Chúc bạn và gia đình năm mới vui vẻ :>
  Hồng Sơn thích bài viết này
 6. Hồng Sơn

  Hồng Sơn Helper

  Ờ thế bác là vidus lây sang bên này à =D>
 7. Gooner Designer

  Gooner Designer Thành viên cấp 4

  mình cũng muốn hưởng niềm vui. chúc mọi người thành công. ^^
  Hồng Sơn thích bài viết này
 8. Last.Royal

  Last.Royal Mới đăng kí

  Chúc mừng năm mới =))~
 9. leduc92

  leduc92 Thành viên cấp 2

  ████████████████████████████████████████
  █╪╪██╪╪█████████████████████████████████
  █╪╪██╪╪█████████████████████████████████
  █╪╪██╪╪███╪╪╪╪███╪╪╪╪╪███╪╪╪╪╪███╪╪██╪╪█
  █╪╪██╪╪██████╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪█
  █╪╪╪╪╪╪██████╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪█
  █╪╪██╪╪███╪╪╪╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪█
  █╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪█
  █╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██╪╪█
  █╪╪██╪╪███╪╪╪╪╪██╪╪╪╪╪███╪╪╪╪╪████╪╪╪╪██
  █████████████████╪╪██████╪╪█████████╪╪██
  █████████████████╪╪██████╪╪████╪╪╪╪╪╪███
  ████████╪╪███╪╪██████████████╪╪╪╪███████
  ████████╪╪███╪╪█████████████████████████
  ████████╪╪╪██╪╪███╪╪╪╪███╪╪███╪╪████████
  ████████╪╪╪╪█╪╪██╪╪██╪╪██╪╪█╪█╪╪████████
  ████████╪╪█╪╪╪╪██╪╪██╪╪██╪╪█╪█╪╪████████
  ████████╪╪██╪╪╪██╪╪╪╪╪╪██╪╪█╪█╪╪████████
  ████████╪╪███╪╪██╪╪██████╪╪█╪█╪╪████████
  ████████╪╪███╪╪██╪╪███████╪╪█╪╪█████████
  ████████╪╪███╪╪███╪╪╪╪████╪╪█╪╪█████████
  ████████████████████████████████████████
  ██████╪╪██╪╪████████████████████████████
  ██████╪╪██╪╪███╪╪╪╪████╪╪╪╪███╪╪██╪╪████
  ██████╪╪██╪╪██╪╪██╪╪██████╪╪██╪╪█╪╪╪████
  ███████╪╪╪╪███╪╪██╪╪██████╪╪██╪╪╪███████
  ████████╪╪████╪╪╪╪╪╪███╪╪╪╪╪██╪╪████████
  ████████╪╪████╪╪██████╪╪██╪╪██╪╪████████
  ████╪╪╪█╪╪████╪╪██████╪╪██╪╪██╪╪████████
  ██████╪╪╪╪█████╪╪╪╪████╪╪╪╪╪██╪╪████████
  ████████████████████████████████████████

Ủng hộ diễn đàn