Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
 1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
  Loại bỏ thông báo

Nhờ các cao nhân fix lỗi megui giúp

Chủ đề thuộc danh mục 'Hỏi đáp - Thảo luận về video' được đăng bởi tuannghia143, 25/8/15.

Lượt xem: 2,889

 1. tuannghia143 Mới đăng kí

  Nhờ các cao nhân chỉ giúp cách fix lỗi này với ạ. Tự nhiên e bị lỗi, đã cài lại win, đã down và cài đặt phần mềm từ đầu rồi mà vẫn xảy ra lỗi:


  [Error] Log
  -[Warning] Versions
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] MeGUI: 2525
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] Operating System: Windows 7 x86 (6.1.0.7600)
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] .Net Framework: 2.0.50727.4927
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] .Net Framework: 4.0.30319
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] AviSynth: 2.5.8.5 (21-12-2008)
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] AvisynthWrapper: (02-01-2009)
  --[Warning] [25/08/2015 11:22:00 SA] Haali Matroska Splitter not installed properly.
  --[Warning] [25/08/2015 11:22:00 SA] Therefore DSS2() and certain functions of FFVideoSource() and the HD Streams Extractor may also not work.
  --[Warning] [25/08/2015 11:22:00 SA] Please download and install it from http:// haali .su/mkv/
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] Haali DSS2: not installed
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] ICSharpCode.SharpZipLib: 0.85.5.452 (07-08-2008)
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] LinqBridge: 1.0.0.0 (28-05-2009)
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] MediaInfo: 0.7.72.0 (07-01-2015)
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] MediaInfoWrapper: 0.7.61.0 (06-01-2013)
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] MessageBoxExLib: 1.0.2218.28317 (19-12-2008)
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] SevenZipSharp: 0.64.3890.29348 (02-01-2011)
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] 7z: 9.20 (18-11-2010)
  -[Information] Update detection
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] Using cached update config and server: http:// megui .org/auto/stable/
  --[Information] [25/08/2015 11:22:00 SA] No package requires an update
  -[Warning] MediaInfo
  --[Information] File: D:\Anime\Dao Hai Tac\New folder\463-Dao Hai Tac.mp4
  --[Information] FrameRate:
  --[Information] FrameRateOriginal:
  --[Warning] [25/08/2015 11:23:02 SA] fps cannot be determined. 23.976 will be used as default.
  -[Warning] MediaInfo
  --[Information] File: D:\Anime\Dao Hai Tac\New folder\463-Dao Hai Tac.mp4
  --[Information] FrameRate:
  --[Information] FrameRateOriginal:
  --[Warning] [25/08/2015 11:23:04 SA] fps cannot be determined. 23.976 will be used as default.
  -[Warning] MediaInfo
  --[Information] File: D:\Anime\Dao Hai Tac\New folder\463-Dao Hai Tac.mp4
  --[Information] FrameRate:
  --[Information] FrameRateOriginal:
  --[Warning] [25/08/2015 11:23:04 SA] fps cannot be determined. 23.976 will be used as default.
  -[Warning] MediaInfo
  --[Information] File: D:\Anime\Dao Hai Tac\New folder\463-Dao Hai Tac.mp4
  --[Information] FrameRate:
  --[Information] FrameRateOriginal:
  --[Warning] [25/08/2015 11:23:05 SA] fps cannot be determined. 23.976 will be used as default.
  -[Warning] MediaInfo
  --[Information] File: D:\Anime\Dao Hai Tac\New folder\463-Dao Hai Tac.mp4
  --[Information] FrameRate:
  --[Information] FrameRateOriginal:
  --[Warning] [25/08/2015 11:23:15 SA] fps cannot be determined. 23.976 will be used as default.
  -[Warning] MediaInfo
  --[Information] File: D:\Anime\Dao Hai Tac\New folder\463-Dao Hai Tac.mp4
  --[Information] FrameRate:
  --[Information] FrameRateOriginal:
  --[Warning] [25/08/2015 11:23:16 SA] fps cannot be determined. 23.976 will be used as default.
  -[Warning] MediaInfo
  --[Information] File: D:\Anime\Dao Hai Tac\New folder\463-Dao Hai Tac.mp4
  --[Information] FrameRate:
  --[Information] FrameRateOriginal:
  --[Warning] [25/08/2015 11:23:16 SA] fps cannot be determined. 23.976 will be used as default.
  -[Warning] MediaInfo
  --[Information] File: D:\Anime\Dao Hai Tac\New folder\463-Dao Hai Tac.mp4
  --[Information] FrameRate:
  --[Information] FrameRateOriginal:
  --[Warning] [25/08/2015 11:23:17 SA] fps cannot be determined. 23.976 will be used as default.
  -[Warning] MediaInfo
  --[Information] File: D:\Anime\Dao Hai Tac\New folder\463-Dao Hai Tac.mp4
  --[Information] FrameRate:
  --[Information] FrameRateOriginal:
  --[Warning] [25/08/2015 11:23:28 SA] fps cannot be determined. 23.976 will be used as default.
  -[Information] AutoEncode job generation log
  --[Information] [25/08/2015 11:23:44 SA] Split Size : null
  --[Information] Eliminating duplicate filenames
  ---[Information] [25/08/2015 11:23:44 SA] Video output file: D:\Anime\Dao Hai Tac\New folder\463-Dao Hai Tac.264
  ---[Information] [25/08/2015 11:23:44 SA] Muxed output file: D:\Anime\Dao Hai Tac\New folder\463-Dao Hai Tac-muxed.mp4
  ---[Information] [25/08/2015 11:23:44 SA] Encodable audio stream 0: D:\Anime\Dao Hai Tac\New folder\463-Dao Hai Tac.mp2
  -[Warning] Log for job1 (audio, 463-Dao Hai Tac.mp4 -> 463-Dao Hai Tac.mp2)
  --[Information] [25/08/2015 11:23:45 SA] Started handling job
  --[Information] [25/08/2015 11:23:45 SA] Preprocessing
  --[Warning] [25/08/2015 11:23:45 SA] MediaInfo
  ---[Information] [25/08/2015 11:23:45 SA] File: D:\Anime\Dao Hai Tac\New folder\463-Dao Hai Tac.mp4
  ---[Information] General
  ----[Information] Format: MPEG-TS
  ----[Information] FormatString: MPEG-TS
  ----[Information] FileSize: 462754852
  ----[Information] PlayTime: 00:20:57.000
  ---[Information] Video
  ----[Information] ID: 256
  ----[Information] StreamOrder: 0-0
  ----[Information] Width: 1280
  ----[Information] Height: 720
  ----[Information] FrameCount:
  ----[Information] FrameRate:
  ----[Information] FrameRateOriginal:
  ----[Information] FrameRateMode: VFR
  ----[Information] ScanType: Progressive
  ----[Information] Codec: AVC
  ----[Information] CodecString: AVC
  ----[Information] Bits Depth: 8
  ----[Information] Format: AVC
  ----[Information] AspectRatio: 1.778
  ----[Information] AspectRatioString: 16:9
  ----[Information] Delay: 0.000
  ----[Information] Title:
  ----[Information] Language:
  ----[Information] LanguageString:
  ----[Information] Default:
  ----[Information] DefaultString:
  ----[Information] Forced:
  ----[Information] ForcedString:
  ---[Information] Audio
  ----[Information] ID: 257
  ----[Information] StreamOrder: 0-1
  ----[Information] Format: AAC
  ----[Information] FormatProfile: LC
  ----[Information] FormatSettingsSBR:
  ----[Information] FormatSettingsPS:
  ----[Information] SamplingRate: 48000
  ----[Information] SamplingRateString: 48.0 KHz
  ----[Information] Channels: 2
  ----[Information] ChannelsString: 2 channels
  ----[Information] ChannelPositionsString2: 2/0/0
  ----[Information] BitRateMode: VBR
  ----[Information] Delay: 0.000
  ----[Information] Title:
  ----[Information] Language:
  ----[Information] LanguageString:
  ----[Information] Default:
  ----[Information] DefaultString:
  ----[Information] Forced:
  ----[Information] ForcedString:
  ---[Warning] [25/08/2015 11:23:45 SA] fps cannot be determined. 23.976 will be used as default.
  --[Information] [25/08/2015 11:23:45 SA] Trying to open the file with NicAudio
  --[Information] [25/08/2015 11:23:45 SA] Failed opening the file with NicAudio()
  --[Information] [25/08/2015 11:23:45 SA] Trying to open the file with BassAudioSource()
  --[Information] [25/08/2015 11:23:45 SA] Failed opening the file with BassAudioSource(). bassAudioSource: File could not be opened!
  --[Information] [25/08/2015 11:23:46 SA] Trying to open the file with FFAudioSource()
  --[Information] [25/08/2015 11:23:48 SA] Failed opening the file with FFAudioSource(). FFAudioSource: No audio track found
  --[Information] [25/08/2015 11:23:48 SA] Trying to open the file with LWLibavAudioSource()
  -[Error] Unhandled error
  --[Information] [25/08/2015 11:23:48 SA] Exception message: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.
  --[Information] [25/08/2015 11:23:48 SA] Stacktrace
  ---[NoImage] at MeGUI.AviSynthClip.dimzon_avs_init_2(IntPtr& avs, String func, String arg, AVSDLLVideoInfo& vi, AviSynthColorspace& originalColorspace, AudioSampleType& originalSampleType, String cs)
  ---[NoImage] at MeGUI.AviSynthClip.<>c__DisplayClass4.<.ctor>b__0()
  ---[NoImage] at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
  ---[NoImage] at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  ---[NoImage] at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
  --[Information] [25/08/2015 11:23:48 SA] Inner exception: null

  ...
 2. vungoc1

  vungoc1 Banned

  không có cao nhân nào chỉ đc ah :)

Ủng hộ diễn đàn